Currently browsing category

Teisės aktų naujienos

Patvirtintas energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planas

Įgyvendindamas 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo („Direktyva“) 2014 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministras priėmė įsakymą „Dėl energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano patvirtinimo“, kuris įsigaliojo 2014 m. birželio 6 d. Nurodytu įsakymu patvirtintame Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plane …

EK – naujos pagalbos gairės energetikai ir aplinkosaugai

2014 m. balandžio 9 d. Europos Komisija paskelbė suderinusi ir patvirtinusi naujas valstybės pagalbos gaires, taikomas energetikos ir aplinkosaugos srityje vykdomiems projektams („Gairės“). Šios Gairės nuo 2014 m. liepos 1 d. pakeis dabar galiojančias Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai gaires, kurios buvo priimtos 2008 metais. Naujųjų Gairių taikymo sritis apims ne …

Parengtas energijos efektyvumo direktyvą įgyvendinančių teisės aktų projektų paketas

2014 m. balandžio 3 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei pateikė derinti 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo („Direktyva“) įgyvendinančių teisės aktų projektų paketą. Šį paketą sudaro Lietuvos Respublikos energijos efektyvumo įstatymo projektas, o taip pat galiojančių Lietuvos …