Currently browsing category

Teismų praktikos tendencijos

Elektros ir gamtinių dujų vartotojams – daugiau teisių

2014 m. spalio 23 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas („Teisingumo Teismas“) priėmė prejudicinį sprendimą sujungtose bylose C‑359/11 ir C‑400/11 Schulz, kuriuo pripažino elektros ir gamtinių dujų vartotojų teisę iš anksto gauti visą informaciją apie šių energetinių išteklių tiekimo kainos didinimo priežastis, sąlygas ir apimtį. Sprendimo esmė Šioje byloje kilo dar …

Teisingumo Teismas: parama „žaliajai“ energijai nepažeidžia laisvo prekių judėjimo

2014 m. liepos 1d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas („Teisingumo Teismas“) priėmė visai Europos Sąjungai itin reikšmingą sprendimą dėl tolesnės „žaliosios energijos“ gamybos ir jos skatinimo. Priminsime, kad, esame jau rašę, 2014 m. sausio 28 d. Generalinis advokatas Bot savo išvadoje, pateiktoje byloje Alands Vindkraft AB prieš Energimyndigheten (Švedijos Energijos Agentūra), …

Ar Lietuva privalės remti kitose valstybėse narėse pagamintą ir Lietuvoje parduotą žaliąją elektros energiją?

2014 m. sausio 28 d. Generalinis advokatas Bot savo išvadoje, pateiktoje byloje Alands Vindkraft AB prieš Energimyndigheten (Švedijos Energijos Agentūra), nurodė, kad Švedijos nacionalinė atsinaujinančių energijos išteklių („AEI“) paramos schema atitinka 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją („Direktyva 2009/28“). Tačiau tuo …