Currently browsing category

Elektra

Elektros ir gamtinių dujų vartotojams – daugiau teisių

2014 m. spalio 23 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas („Teisingumo Teismas“) priėmė prejudicinį sprendimą sujungtose bylose C‑359/11 ir C‑400/11 Schulz, kuriuo pripažino elektros ir gamtinių dujų vartotojų teisę iš anksto gauti visą informaciją apie šių energetinių išteklių tiekimo kainos didinimo priežastis, sąlygas ir apimtį. Sprendimo esmė Šioje byloje kilo dar …

Energijos vartojimo efektyvumo ambicijos – nepradėjus įgyvendinti vienų, jau judame link kitų?

2014 m. liepos 23 d. Europos Komisija paskelbė Komunikatą “Energetikos Efektyvumas ir jo indėlis į energetinį saugumą ir pagrindai 2030 m. dėl klimato ir energetikos politikos“ (Komunikatas) (http://ec.europa.eu/energy/efficiency/events/doc/2014_eec_communication_annexes_adopted_annexe.pdf), kuris siūlo strategines kryptis energetinio efektyvumo kryptimi iki 2030 m. Komunikate Europos Komisija apsvarsto įvairias energijos vartojimo efektyvumo politikos kryptis, keliant tikslą …

Ar Lietuva privalės remti kitose valstybėse narėse pagamintą ir Lietuvoje parduotą žaliąją elektros energiją?

2014 m. sausio 28 d. Generalinis advokatas Bot savo išvadoje, pateiktoje byloje Alands Vindkraft AB prieš Energimyndigheten (Švedijos Energijos Agentūra), nurodė, kad Švedijos nacionalinė atsinaujinančių energijos išteklių („AEI“) paramos schema atitinka 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją („Direktyva 2009/28“). Tačiau tuo …