Currently browsing category

Šiluma

Energijos vartojimo efektyvumo ambicijos – nepradėjus įgyvendinti vienų, jau judame link kitų?

2014 m. liepos 23 d. Europos Komisija paskelbė Komunikatą “Energetikos Efektyvumas ir jo indėlis į energetinį saugumą ir pagrindai 2030 m. dėl klimato ir energetikos politikos“ (Komunikatas) (http://ec.europa.eu/energy/efficiency/events/doc/2014_eec_communication_annexes_adopted_annexe.pdf), kuris siūlo strategines kryptis energetinio efektyvumo kryptimi iki 2030 m. Komunikate Europos Komisija apsvarsto įvairias energijos vartojimo efektyvumo politikos kryptis, keliant tikslą …

VIAP kainos pakeitimas: kas lėmė jos padidėjimą?

Valstybinė kainų ir energetikos komisija (Komisija) 2013-11-22 priėmė nutarimo Nr. O3-442 ,,Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2014 metams nustatymo“ pakeitimą, kuriuo buvo pakoreguotos VIAP kainos. Bendroji VIAP kaina, kurią moka visi asmenys, išskyrus asmenis, gaminančius ir suvartojančius savo pasigamintą elektros energiją, pagamintą termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos …

Startas duotas: šilumos ūkio reforma

2013 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Šilumos ūkio įstatymo, Energijos išteklių įstatymo ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisas, kurios …