Currently browsing category

Atominė energetika

Energijos vartojimo efektyvumo ambicijos – nepradėjus įgyvendinti vienų, jau judame link kitų?

2014 m. liepos 23 d. Europos Komisija paskelbė Komunikatą “Energetikos Efektyvumas ir jo indėlis į energetinį saugumą ir pagrindai 2030 m. dėl klimato ir energetikos politikos“ (Komunikatas) (http://ec.europa.eu/energy/efficiency/events/doc/2014_eec_communication_annexes_adopted_annexe.pdf), kuris siūlo strategines kryptis energetinio efektyvumo kryptimi iki 2030 m. Komunikate Europos Komisija apsvarsto įvairias energijos vartojimo efektyvumo politikos kryptis, keliant tikslą …

Teisingumo Teismas: parama „žaliajai“ energijai nepažeidžia laisvo prekių judėjimo

2014 m. liepos 1d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas („Teisingumo Teismas“) priėmė visai Europos Sąjungai itin reikšmingą sprendimą dėl tolesnės „žaliosios energijos“ gamybos ir jos skatinimo. Priminsime, kad, esame jau rašę, 2014 m. sausio 28 d. Generalinis advokatas Bot savo išvadoje, pateiktoje byloje Alands Vindkraft AB prieš Energimyndigheten (Švedijos Energijos Agentūra), …

Europos Sąjungos valstybės pagalbos energetikos sektoriuje perspektyvos

2013 m. balandžio 12 d. Europos Komisijos inicijuotame pasitarime dėl valstybės pagalbos teikimo gairių aplinkos apsaugai ir energetikai 2014 – 2020 m. peržiūrėjimo, dalyvavo valstybių narių bei organizacijų, teikusių pastabas viešo konsultavimosi/svarstymo metu, atstovai. Pažymėtina, kad iki 2012 m. spalio 23 d. vykusių viešų konsultacijų metu, gauta 80 pastabų: 16 jų iš …