Currently browsing category

Atsinaujinantys ištekliai

Energijos vartojimo efektyvumo ambicijos – nepradėjus įgyvendinti vienų, jau judame link kitų?

2014 m. liepos 23 d. Europos Komisija paskelbė Komunikatą “Energetikos Efektyvumas ir jo indėlis į energetinį saugumą ir pagrindai 2030 m. dėl klimato ir energetikos politikos“ (Komunikatas) (http://ec.europa.eu/energy/efficiency/events/doc/2014_eec_communication_annexes_adopted_annexe.pdf), kuris siūlo strategines kryptis energetinio efektyvumo kryptimi iki 2030 m. Komunikate Europos Komisija apsvarsto įvairias energijos vartojimo efektyvumo politikos kryptis, keliant tikslą …

Teisingumo Teismas: parama „žaliajai“ energijai nepažeidžia laisvo prekių judėjimo

2014 m. liepos 1d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas („Teisingumo Teismas“) priėmė visai Europos Sąjungai itin reikšmingą sprendimą dėl tolesnės „žaliosios energijos“ gamybos ir jos skatinimo. Priminsime, kad, esame jau rašę, 2014 m. sausio 28 d. Generalinis advokatas Bot savo išvadoje, pateiktoje byloje Alands Vindkraft AB prieš Energimyndigheten (Švedijos Energijos Agentūra), …

EK – naujos pagalbos gairės energetikai ir aplinkosaugai

2014 m. balandžio 9 d. Europos Komisija paskelbė suderinusi ir patvirtinusi naujas valstybės pagalbos gaires, taikomas energetikos ir aplinkosaugos srityje vykdomiems projektams („Gairės“). Šios Gairės nuo 2014 m. liepos 1 d. pakeis dabar galiojančias Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai gaires, kurios buvo priimtos 2008 metais. Naujųjų Gairių taikymo sritis apims ne …