Currently browsing

August 2013

ES parama energetikai (2014-2020 m.)

Lietuvos Respublikos finansų ministerija neseniai viešam aptarimui paskelbė Lietuvos 2014 – 2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programos projektą (žr.: http://www.esparama.lt/2014-2020-laikotarpis/diskusijos) (Veiksmų programa). Jau kiek anksčiau buvo paskelbtas Partnerystės sutarties (kuri turės būti pasirašyta tarp Lietuvos ir Europos Komisijos) projektas. Šie dokumentai kartu ir su kitais strateginiais Europos Sąjungos ir …

Valstybės pagalba sektoriams, kuriems kyla didelė CO2 nutekėjimo rizika

2013 m. liepos 17 d. Vokietija suderino su Europos Sąjungos Komisija (Komisija) valstybės pagalbos schemą, skirtą kompensuoti išlaidas, susijusias dėl elektros kainos padidėjimu. Elektros kainų padidėjimas siejamas su apyvartinių taršos leidimų (ATL) prekybos sistemos papildomais kaštais po 2012 metų bendrovėms, kurios yra jautrios elektros energijos kainos padidėjimui. ATL prekybos sistemos …