Currently browsing

September 2013

Padidėjusi „Lietuvos energijos gamyba“ AB elektros energijos generacija tuština VIAP biudžetą

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšų administratorius UAB „BALTPOOL“ paskelbė, kad su „Lietuvos energijos gamyba“, AB sudarė susitarimą dėl mokėtinų VIAP lėšų atidėjimo. Pagal poreikį VIAP lėšų administratorius iki 2013 m. lapkričio 30 d. gali atidėti iki 25 mln. Lt mokėtinų „Lietuvos energijos gamyba“, AB. Nuo atidėtos sumos VIAP lėšų …

Vyriausybė rengia viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) reguliavimo pakeitimus

Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija parengė ir šiuo metu su visuomene derina Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, reglamentuojančių viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) sritį, pakeitimus. Teisės aktų projektų duomenų bazėje buvo paskelbti toliau nurodyti teisės aktų projektai: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. …

Quo vadis, VIAP: ko tikėtis 2014 metais ir vėliau?

2013 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos pramoninkų konfederacija surengė konsultacinį posėdį dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto ir planuojamos finansinė naštos vidaus elektros rinkos dalyviams formavimo 2014-iems metams. Pranešimus šia tema pristatė Egidijus Purlys, Energetikos ministerijos Energijos gamybos skyriaus vedėjas, ir Renatas …

Startas duotas: šilumos ūkio reforma

2013 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Šilumos ūkio įstatymo, Energijos išteklių įstatymo ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisas, kurios …