Currently browsing

October 2013

Supaprastinta nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamaisiais tvarka

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija ( Komisija) supaprastino nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais procedūrą ir nauja redakcija išdėstė Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamaisiais tvarkos aprašą, patvirtintą VKEKK 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 03-201 (Tvarka). Tokiu būdu siekiama ne tik sudaryti prielaidas, bet ir užtikrinti veiksmingą konkurenciją šilumos …

Sumažinti reikalavimai dėl energijos išteklių rezervinių atsargų palaikymo

Artėjant 2013-2014 metų šildymo sezonui spalio 15 d. (šį antradienį) Lietuvos Respublikos Seimas skubos tvarka priėmė Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 29 straipsnio pakeitimus. Šiais pakeitimais sumažinti reikalavimai dėl energijos išteklių rezervinių atsargų privalomojo kaupimo. Šie pakeitimai sudarys prielaidas sumažinti ir šilumos kainą vartotojams. Buvęs teisinis reguliavimas įpareigojo energetikos įmones kaupti …

Europos Sąjungos valstybės pagalbos energetikos sektoriuje perspektyvos

2013 m. balandžio 12 d. Europos Komisijos inicijuotame pasitarime dėl valstybės pagalbos teikimo gairių aplinkos apsaugai ir energetikai 2014 – 2020 m. peržiūrėjimo, dalyvavo valstybių narių bei organizacijų, teikusių pastabas viešo konsultavimosi/svarstymo metu, atstovai. Pažymėtina, kad iki 2012 m. spalio 23 d. vykusių viešų konsultacijų metu, gauta 80 pastabų: 16 jų iš …