Currently browsing

November 2013

VIAP kainos pakeitimas: kas lėmė jos padidėjimą?

Valstybinė kainų ir energetikos komisija (Komisija) 2013-11-22 priėmė nutarimo Nr. O3-442 ,,Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2014 metams nustatymo“ pakeitimą, kuriuo buvo pakoreguotos VIAP kainos. Bendroji VIAP kaina, kurią moka visi asmenys, išskyrus asmenis, gaminančius ir suvartojančius savo pasigamintą elektros energiją, pagamintą termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos …

Sankcijos didmeninės energijos rinkos dalyviams

Lietuvos Respublikos Seimas lapkričio 7 d. priėmė Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 2, 8, 36 straipsnių ir priedo papildymo ir pakeitimo įstatymo pakeitimus (Įstatymas). Įstatyme numatytais pakeitimais siekiama sumažinti tikimybę didmeninės energijos rinkos dalyviams iškreipti rinkos skaidrumą bei vientisumą. Įstatymo projekto rengimą paskatinusi priežastis – būtinumas įgyvendinti 2011 m. spalio 25 …