Currently browsing

December 2013

Nuo 2014 m. sausio 1 d. taikomas Reglamentas dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės

Nuo 2014 m. sausio 1 d. bus taikomas Europos Parlamento ir Tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. reglamentas Nr. 1316/2013 (Reglamentas, kuris  Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  buvo paskelbtas 2013 m. gruodžio 20 d.) (žr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129:0171:LT:PDF), kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP), skirta rengti ir įgyvendinti bendro intereso projektus transporto, …