Currently browsing

February 2014

Ar Lietuva privalės remti kitose valstybėse narėse pagamintą ir Lietuvoje parduotą žaliąją elektros energiją?

2014 m. sausio 28 d. Generalinis advokatas Bot savo išvadoje, pateiktoje byloje Alands Vindkraft AB prieš Energimyndigheten (Švedijos Energijos Agentūra), nurodė, kad Švedijos nacionalinė atsinaujinančių energijos išteklių („AEI“) paramos schema atitinka 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją („Direktyva 2009/28“). Tačiau tuo …