Currently browsing

April 2014

EK – naujos pagalbos gairės energetikai ir aplinkosaugai

2014 m. balandžio 9 d. Europos Komisija paskelbė suderinusi ir patvirtinusi naujas valstybės pagalbos gaires, taikomas energetikos ir aplinkosaugos srityje vykdomiems projektams („Gairės“). Šios Gairės nuo 2014 m. liepos 1 d. pakeis dabar galiojančias Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai gaires, kurios buvo priimtos 2008 metais. Naujųjų Gairių taikymo sritis apims ne …

Energetikos sektoriaus naujienos 04-28

2013 m. vidutinė metinė elektros energijos Lietuvoje kaina biržoje buvo 9,6 proc. aukštesnė nei 2012 m., tam įtakos turėjo išaugę elektros energijos pirkimų kiekiai Baltijos šalyse. Tokią išvadą priėmė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, kuri, reaguodama į 2013 m. II pusmetį padidėjusias elektros energijos kainas Nord Pool Spot AS …

Energetikos sektoriaus naujienos

2014 m. balandžio 10 d. Lietuvos mokslų akademijoje (Vilnius) įvyko Energetikos ekonomikos asociacijos ir Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto organizuota konferencija „Lietuvos energetika: ar subalansuosime ekonomiką, politiką ir aplinkosaugą“. Konferencijoje daug dėmesio buvo skirta elektros energijos sektoriaus gamybos, skirstymo ir pardavimo problemoms. Diskutuota dėl galimų pakeitimų ir naujų sprendimų formuojant …