Currently browsing

May 2014

TĘSIAMAS ES III ENERGETIKOS PAKETO ĮGYVENDINIMAS

2014 m. gegužės 19 d. Lietuvos institucijos priėmė svarbius sprendimus, kuriais toliau tęsiamas ES III energetikos paketo reikalavimų įgyvendinimas Lietuvos gamtinių dujų sektoriuje. Konkurencijos taryba pagal pateiktą pranešimą leido „Lietuvos energija“, UAB įsigyti 38,91 proc. (kartu su turimomis akcijomis iš viso – 56,61 proc.) AB „Lietuvos dujos“ akcijų ir kartu …

Energetikos naujienos 05-22

Didmeninės elektros energetikos ir gamtinių dujų rinkos dalyvių registracijos sistema CEREMP pradės veikti šių metų birželio 16 d. (anksčiau planuota data – 2014 m. gegužės 26 d.), praneša Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra. Išsamiau ES šalių energetikos ministrai išsakė savo pozicijas dėl būsimos ES energetinio saugumo strategijos ir aptarė ES …

Energetikos naujienos 05-16

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, siekdama operatyviai reaguoti į gamtinių dujų importo kainų skaičiavimo pokyčius ir sudaryti galimybę koreguoti gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, teikia viešajai konsultacijai Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo projektą. Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto galima pateikti iki šių metų gegužės 19 …

Energetikos naujienos 05-15

Vidutinė centralizuotai teikiamos šilumos kaina, lyginant su balandžio mėn., sumažėjo 2,3%, skelbia Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija gegužės mėnesio šilumos kainų …

Energetikos naujienos 05-13

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pranėša, kad suinteresuotų šalių reguliavimo institucijos nesusitarė dėl bendro intereso projekto gamtinių dujų sektoriuje „Dujotiekio jungtis …

Energetikos naujienos 05-09

Energetikos sektoriaus naujienos Energetikos ministerijos kancleris Valdas Lastauskas tarptautinėje konferencijoje „Elektros ir valdymo technologijos ECT-2014“ pristatė strateginius Lietuvos energetikos projektus ir jų …

Energetikos sektoriaus naujienos 05-07

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pateikė savo 2013 metų veiklos ataskaitą ir 2013 metų energetikos sektoriaus plėtros apžvalgą. Išsamiau, veiklos ataskaita, …

Energetikos sektoriaus naujienos 05-02

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija priėmė sprendimus dėl „Dujotiekio Klaipėda–Kiemėnai Lietuvoje pajėgumų didinimas“ (projekto vykdytojas – AB „Amber Grid“) ir„Inčiukalnio požeminės …