Energetikos rinkos apžvalga: ES skirs 295,4 mln. eurų magistraliniam Lietuvos ir Lenkijos dujotiekiui

Europos Sąjunga skirs 295,4 mln. eurų paramos magistraliniam Lietuvos ir Lenkijos dujotiekiui (GIPL). Lietuvai, neoficialiomis BNS žiniomis, teks apie 85 mln. eurų, tačiau dalis šios sumos bus sumokėta kaip kompensacija Lenkijai. Išsamiau

Siūloma patvirtinti paslaugas elektros energetikos sektoriuje teikiančius asmenis 2016 metams, kurių teikiamos paslaugos atitinka viešuosius interesus. Išsamiau

Spalio 8 – 9 d. Florencijoje įvyko Europos elektros sektoriaus reguliuotojų forumo susitikimas. Jame buvo diskutuota, kaip pagerinti atsinaujinančios energijos plėtrą Europos mastu. Išsamiau

Europos dujų sektoriaus reguliuotojai, ES šalių atstovai ir akcininkai spalio 14 – 15 d. susitinka Madride (angl. Madrid Forum), aptarti dujų rinkos vystymosi galimybių, taip pat aptarti taisyklių ir reguliacinės sistemos vystymosi galimybių dujų sektoriuje. Išsamiau

VKEKK pateikia spalio mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką. Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina spalio mėnesį yra 5,04 ct/kWh be PVM, palyginus su rugsėju, kaina mažėja 1,8 proc. Išsamiau

VKEKK, siekdama paskatinti veiksmingą konkurenciją šilumos sektoriuje, parengė ir skelbia 2015 m. I ketv. nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) gaminamos šilumos rinkos apžvalgą. Išsamiau

Spalio 8 d. Energetikos ministerijoje įvyko susitikimas su degalų rinkos dalyviais. Jo metu sutarta užsakyti papildomą tyrimą, kuris padėtų išsiaiškinti galimybes Lietuvos sąlygomis maišyti biodegalus į žieminį dyzeliną. Šiuo metu nėra jokio įpareigojimo maišyti biodegalus į dyzeliną žiemos metu. Jokie sprendimai šioje srityje nebus priimami iki tol, kol nebus gautas atsakymas iš mokslininkų, kokį poveikį biodegalai gali padaryti dyzelinui esant žemai temperatūrai bei ar įmaišius biodegalų žieminis dyzelinas vis dar būtų tinkamas naudoti. Ministerija šiuo klausimu konsultuojasi su rinkos dalyviais. Išsamiau

Trečiąjį šių metų ketvirtį atlikta 1030 daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų periodinių patikrinimų dėl jų atitikties teisės aktų reikalavimams ir nustatyti esminiai trūkumai – teisės aktų pažeidimai. Patikrinimus atlikę Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pareigūnai teigia, kad atsakingiau vykdoma šilumos punktų priežiūra, tačiau nemažėja pažeidimų atliekant šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimą. Dėl šios priežasties dauguma tikrintų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų neatitinka teisės aktuose numatytų reikalavimų ir tokiuose pastatuose šilumos suvartojimas yra didesnis. Išsamiau

Druskininkus šildanti bendrovė „Litesko“ spalio 8 d. atidarė jau antrąjį biokuro katilą, kuris leis 34 procentais sumažinti brangių gamtinių dujų naudojimą. Abiejuose Druskininkų biokuro katiluose bus pagaminama iki 84 procentų šilumos, centralizuotai tiekiamos miestui. Kokia apimtimi dėl mažesnio dujų vartojimo Druskininkuose mažės šilumos tarifas paaiškės artimiausiu metu, kai jį patvirtins Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Išsamiau

Kelis kartus atidėjus atidarymą, lenkai pagaliau paskelbė atidarę Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalą Svinouiscyje. Lenkijos šiaurėje esantis dujų terminalas yra gerokai didesnis už lietuviškąjį, tačiau tikimasi, kad tai padidins energetinę nepriklausomybę nuo rusiškų dujų. Išsamiau

Šios savaitės pabaigoje Lietuvos ir Latvijos vyriausybių atstovai turėtų pasirašyti specialų memorandumą dėl dviejų valstybių bendradarbiavimo dujų sektoriuje. Tikimasi, kad pagal šį dokumentą Latvija įsipareigos įsigyti atitinkamą kiekį suskystintųjų gamtinių dujų (SkGD) per Klaipėdoje pastatytą terminalą, o Lietuva įgis teisę lanksčiau naudotis Inčukalnio dujų saugykla Latvijoje. Išsamiau

Užsikimšus tiekimo linijoms iš Rytų elektros kaina „Nord Pool Spot“ biržoje Lietuvos kainų zonoje šoktelėjo 62,6%. Spalio 14 d. megavatvalandės kaina biržoje pasiekė 115,33 Eur. Tai 62,6% daugiau, nei spalio 13 d. (70,93 Eur/MWh) ir 66,28% daugiau, nei praėjusios savaitės trečiadienį (69,36 Eur/MWh). Išsamiau

AB „Kauno energija“ nusprendė sudaryti taikos sutartį su UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (KTE) ir nutraukti bylinėjimąsi Vilniaus komercinio arbitražo teisme. Arbitraže „Kauno energija“ bylinėjosi su Kauno elektrine dėl pastarosios 2003 m. neįvykdytų 2,89 mln. Eur investicijų į šilumos ūkio modernizavimą. Išsamiau

„Danpower Baltic“ įsigijus dvi biokuro katilines Vilniuje biokuro rinkoje konkurencijos nepadaugės, tačiau vokiečių atėjimas sutinkamas teigiamai. Tikimasi, kad pasitraukus su „Vilniaus energija“ ir ICOR susijusioms įmonėms, rinka mieste taps skaidresnė. Spalio 1 d. energetikos bendrovė „Danpower Baltic“ pasirašė sutartį, pagal kurią iš Šveicarijoje įsikūrusio, Nyderlanduose registruoto investicinio fondo „Green Environment Fund 1“ bus perimta UAB „Marivas“ ir trys jai priklausančios katilinės, dvi iš jų – Vilniuje. Išsamiau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


2 × 4 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>