Energetikos rinkos apžvalga: prasidėjo COP21 susitikimas dėl klimato kaitos

Lapkričio 30 d. prasidėjo Jungtinių Tautų susitikimas COP21 Paryžiuje dėl klimato kaitos. Susitikimo metu bus diskutuojama dėl bendrų tikslų mažinant anglies dioksido išmetimą į orą, taip pat kaip sumažinti klimato kaitos įtaką ekonomikai ir pan. Išsamiau.

Gruodžio 2 d. Vyriausybė patvirtino atnaujintą Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarką. Atnaujintoje tvarkoje numatyti vadinamojo gamtinių dujų pajėgumų modelio principai, įgyvendinantys lapkričio 17 d. Seime priimto Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo įstatymo pakeitimus. Naujasis pajėgumų modelis pakeis dabartinį SGD terminalo ir dujų tiekimo saugumo finansavimo modelį, kuris dėl mažėjančio dujų vartojimo būtų tapęs itin nepalankiu daliai šilumos vartotojų. Išsamiau.

2015 m. lapkričio mėn. vidutinė elektros energijos rinkos kaina yra 4,61 euro ct/kWh be PVM (2015 m. spalio mėn. – 5,72 euro ct/kWh be PVM). Palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2014 m., vidutinė elektros energijos rinkos kaina yra mažesnė 7,8 proc, skelbia VKEKK. Išsamiau.

VKEKK, įvertinusi paskirstojo gamtinių dujų tiekėjo UAB „Litgas” pateiktas sąnaudas, reikalingas užtikrinti minimalų dujinamų gamtinių dujų kiekį suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalui, 2016 m. suderino ne didesnę negu 0,39 Eur/MWh paskirtojo tiekėjo parduodamų gamtinių dujų tiekimo kainą, t. y. 68 proc. mažesnę nei galioja šiuo metu. Išsamiau.

VKEKK posėdyje priėmė sprendimą elektros energiją gaminantiems vartotojams, norintiems pasinaudoti mažųjų elektros skirstytojų AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, UAB „Dirbtinis pluoštas“, UAB „E Tinklas“ ir AB „Lifosa“ tinklais, taikyti tas pačias kainas, kokios nustatytos AB „Lesto“. Gaminantys vartotojai, kurių elektros įrenginiai prijungti prie vidutinės įtampos skirstomojo tinklo, mokės 1,447 ct/kWh be PVM, prisijungusieji prie žemosios įtampos skirstomojo tinklo – 3,213 ct/kWh be PVM. Išsamiau.

Lietuvos Respublikos statistikos departamentas patvirtino ataskaitų formas: kuro ir energijos balanso statistinės ataskaitos EN-01 (metinės), elektros energijos paskirstymo statistinės ataskaitos EN-03 (metinės), naftos ir naftos produktų balanso statistinės ataskaitos EN-06 (metinės), kuro ir energijos sunaudojimo statistinės ataskaitos EN-10 (metinės). Išsamiau.

Pakeistas Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais standartinių sąlygų aprašas. Pakeitimai numato, kad i) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos ir neatlygintinai atjungti buitinio vartotojo dujų sistemą nuo centralizuotos dujų tiekimo sistemos ir ii) sutartyje nustatytu terminu už suvartotas dujas ir suteiktas paslaugas neatsiskaičiusiam buitiniam vartotojui gali būti skaičiuojami iki 0,02 procento nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Dujų pardavėjas raštu informuoja buitinį vartotoją apie delspinigių susidarymą, nurodo jų dydį ir susidarymo priežastį. Išsamiau.

Energetikos ministerija pateikė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo projektą. Įstatymo projektu siūloma atsisakyti reglamentuoti elektrinių statybą ir eksploataciją pajūrio juostoje, kadangi teritorinė jūra, kaip sąlyginis administracinis vienetas, apima ir pajūrio juostos dalį iki Baltijos jūros kranto bazinių linijų vidinės ribos ir kt. Išsamiau.

Pirmoji Turkijoje atominė jėgainė „Akkuju” pagal Rusijos projektą greičiausiai nebus pastatyta po incidento su Rusijos naikintuvu „Su-24″, teigia Turkijos energetikos rinkų ir politikos instituto vadovas Volkanas Ozdemiras. Turkų pajėgos lapkričio 24 d. numušė rusų naikintuvą, kuris, jų teigimu, įskrido į Turkijos oro erdvę. Rusijos kariuomenė tai neigia. Išsamiau.

Šilumos energijos gamybos UAB „Vilniaus energija“, pirkdama biokurą tik iš UAB „Bionovus“, pažeidė įstatymą, nusprendė Konkurencijos taryba (KT). „Vilniaus energija“ nubausta 19 mln. Eur, o „Bionovus“ teises ir pareigas perėmusi Estijos „First Opportunity OU“ – 3,5 mln. Eur bauda. „Tarp „Bionovus“ ir „Vilniaus energijos“ buvo sudarytas ilgalaikis išimtinio pirkimo susitarimas, pagal kurį „Vilniaus energija“ įsipareigojo šilumos gamyboje naudojamą biokurą pirkti tik iš „Bionovus“, – rašoma Konkurencijos tarybos pranešime. Išsamiau.

Penkios energetikos milžinės pasaulyje pareiškė savo susidomėjimą pirmosios Lenkijoje atominės elektrinės statyba, pranešė pirmadienį valstybinė Lenkijos energetikos grupė PGE (Polska Grupa Energetyczna) apie milijardinį projektą. Susidomėjusios firmos yra šios: Prancūzijos „EDF/Areva“, JAV „Westinghouse“, Kanados „SNC-Lavalin Nuclear“, Pietų Korėjos KEPCO bei bendra JAV ir Japonijos „GE Hitachi“, rašo Lenkijos dienraštis „Rzeczpospolita“. Išsamiau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


5 × = 45

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>