Energetikos rinkos apžvalga: Prancūzijos energetikos grupė „Veolia“ teikia ieškinį prieš Lietuvos Respubliką

Prancūzijos energetikos grupė „Veolia“ Vašingtono arbitražui teikia ieškinį dėl Lietuvos vykdomo „investicijų nusavinimo“. „Veolia“ reikalauja atlyginti žalą, patirtą dėl nesąžiningo Lietuvos elgesio ir kompanijos investicijų Lietuvoje nusavinimo“, – paskelbta trečiadienį Vilniuje surengtoje spaudos konferencijoje. Išsamiau

2015 metais VĮ Ignalinos atominė elektrinė (IAE) sumažinusi planuojamą energetinių išteklių naudojimą sutaupė 2,8 mln. eurų arba 20 proc. nuo suplanuotų išlaidų. Energetiniams ištekliams finansuoti buvo planuota išleisti 14,2 mln. eurų, išleista 11,4 mln. eurų. Išsamiau

Komisija, atsižvelgdama į nuo 2016 m. kovo 1 d. įsigaliosiančius Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus, kuriais panaikinama kompetencija Komisijai atlikti elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo vertinimą, taip pat siekdama užtikrinti efektyvesnį ūkio subjektų vertinimą dėl atitikimo reguliuojamos veiklos sąlygoms, parengė ir teikia viešajai konsultacijai naujos redakcijos Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą. Išsamiau

Energetikos ministerija siūlo Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projektą, kurio pagrindinis tikslas ir siūlomi pakeitimai yra susiję su tuo, kad konkursas išduoti leidimą naudoti Lietuvos Respublikos teritorinę jūrą ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinę ekonominę zoną elektrinių statybai ir eksploatacijai galėtų būti organizuojamas tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atlikus tyrimus ir kitus teisės aktuose numatytus veiksmus, būtinus planuojamos ūkinės veiklos vykdymo galimybėms ir jos leistinumui nustatyti, ir priėmus Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos sprendimą dėl elektrinių statybos ir jų eksploatacijos tikslingumo tam tikroje Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje.Išsamiau

Sausio 26 d. Jonavos trąšų gamykla „Achema“ baigė derybas su Norvegijos „Statoil“ kompanija dėl gamtinių dujų pirkimo 2016 metams. Dujos iš “Statoil” bus perkamos laivais, per Klaipėdoje esantį SGD terminalą, praneša bendrovė. Išsamiau

Siekdama apriboti Rusijos dujų monopolininkės „Gazprom“ įtaką, Europos Komisija nori naujų įgaliojimų tikrinti Europos Sąjungos (ES) valstybių narių dujų tiekimo sutartis su „Gazprom“ dar iki jų pasirašymo, rašo britų verslo dienraštis „The Financial Times“. Komisija susirūpinusi, jog Maskva, tiekianti 30 proc. Europoje suvartojamų dujų, piktnaudžiauja dominuojama padėtimi ir į sutartis su Rytų Europos šalimis įtraukia neteisėtas nuostatas. Išsamiau

Ukrainos antimonopolinis komitetas nutarė nubausti Rusijos dujų bendrovę “Gazprom” 85 mlrd. grivinų (3,5 mlrd. JAV dolerių) bauda už piktnaudžiavimą tranzito rinkoje, praneša “Reuters” remdamasi komiteto vadovu. Išsamiau

„Lietuvos energija“ praneša, kad įsigijo dvi vėjo elektrinių parkus Lietuvoje ir Estijoje valdančias bendroves – UAB „Eurakras“ ir „Tuuleenergia“ OU. Turimus elektros energijos gamybos pajėgumus valstybės valdoma įmonių grupė išplėtė papildomais 42,3 megavatais (MW). Bendrovės pranešime rašoma, kad grupės strategiją atitinkantys įsigijimai išplečia ir diversifikuoja veiklą, didins grupės vertę bei valstybei mokamus dividendus. Išsamiau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 5 = 35

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>