Komanda

Gytis Kaminskas
Energetikos teisės srityje dirba 20 metų, bendras teisinio darbo stažas – 23 metai (įskaitant diplomatinę tarnybą, kurios metu kuravo energetikos klausimus Briuselyje, bei darbą LR Vyriausybėje). Advokatas G. Kaminskas konsultavo vystant vienus didžiausių energetikos projektų Lietuvoje, kaip arbitras sprendė tarptautinius arbitražinius ginčus energetikos srityje, aktyviai dalyvavo teisėkūroje bei praktinėje veikloje įgyvendinant Lietuvoje ES II bei III energetikos paketus. Gytis yra sukaupęs unikalios patirties atstovaudamas klientus LR Konstituciniame teisme bei Europos Sąjungos Teisingumo Teisme sprendžiant su energetika susijusius klausimus. G. Kaminskas – vienas pirmųjų Lietuvoje advokatų, įgijusių teisę užsiimti oficialia lobistine veikla.


Dr. Danguolė Bublienė
Turi 21 metų teisinio darbo patirtį, o energetikos srityje teikdama paslaugas tiek privatiems, tiek viešiesiems subjektams aktyviai dirba daugiau nei 8 metus. D. Bublienė sėkmingai atstovavo vienas didžiausių energetikos įmonių tarptautiniuose arbitražuose ir teismuose, konsultavo dėl energetikos objektų statybos sutarčių ir kitais jų vystymo klausimais. Danguolė puikiai išmano valstybės valdymo energetikos srityje sistemą bei teisėkūros klausimus, kadangi anksčiau dirbo valstybės tarnyboje, kur sprendė klausimus, susijusius su energetikos sritimi, t.y. analizavo teisės aktų projektus, teikė išvadas dėl teisės aktų projektų ar įvairių teisės problemų energetikos srityje, dalyvavo darbo grupėse ir kt. Ilgametė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto lektorė D. Bublienė domisi tiek bendrais energetikos politikos formavimo klausimais, tiek ir atskirais energetikos sektoriais, su jais susijusia problematika.
Dalia Tamašauskaitė – Žilienė
Turi daugiau nei 15 metų teisinio darbo patirtį, jau daugiau nei 10 metų nuolat dalyvauja įvairiuose energetikos srities projektuose, ypač susijusiuose su investicijomis į naujus nacionalinės reikšmės energetikos objektus ir energetikos bendrovių struktūriniais pakeitimais. Dalia turi išskirtinės patirties dėl ES II bei III energetikos paketų įgyvendinimo Lietuvoje (tiek dėl jų perkėlimo į nacionalinius teisės aktus, tiek ir dėl pritaikymo energetikos bendrovių veikloje). Nors Dalia domisi tiek bendrais, tiek atskirų sričių energetikos klausimais, pastaraisiais metais ji ypač koncentruojasi į gamtinių dujų bei atominės energetikos sektorius.


Rasa Zaščiurinskaitė
Teisine praktika užsiima jau 12 metų. Energetikos klausimus Rasa aktyviai analizuoja 4 metus – gilinasi į nacionalinį ir ES reguliavimą, susijusį su atitinkamais sektoriais, ypač su energetikos sektoriumi, taip pat specializuojasi konkurencijos teisėje. R. Zaščiurinskaitė turi didelę darbo patirtį teikiant teisines paslaugas energetikos srityje, ypač elektros ir dujų sektoriuose. Ji taip pat domisi energetikos politikos formavimo ir vykdymo klausimais bei kitais su atskirais energetikos sektoriais susijusiais klausimais, įskaitant kitų valstybių praktiką.


Dr. Paulius Zapolskis
Turi 10 metų teisinio darbo patirtį, specializuojasi energetikos, komercinių sutarčių, komercinio arbitražo ir kitose susijusiose srityse. P. Zapolskis konsultuoja Lietuvos energetikos bendroves ir energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojus viešosios teisės, skatinimo kvotų paskirstymo klausimais, taip pat atstovauja gamintojus derybose dėl verslo plėtros bei komerciniuose ginčuose. Taip pat Paulius dėsto Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete.


Rasa Narbutaitė
Yra įgijusi daugiau nei 9 metų teisininko profesinę patirtį, energetikos teisės srityje dirba daugiau nei 7 metus. R. Narbutaitė konsultavo naujos elektrinės vystymo klausimais iki pat jos pastatymo, taip pat teikė konsultacijas vystant elektros jungties projektą, atominės energetikos klausimais, teikė konsultacijas dėl galimybės plėtoti alternatyvios energetikos projektus. Viešųjų pirkimų ekspertė Rasa taip pat teikia konsultacijos energetikos srityje veikiančioms įmonėms viešųjų pirkimų klausimais.


DIY_0497 (2)Darius Miniotas
Darius su energetikos teise dirba jau 10 metų, yra dalyvavęs daugelyje stambių Lietuvos energetikos projektų, tarp jų – modernizuojant Lietuvos elektrinę, konsultuojant dėl tarpvalstybinės reikšmės elektros jungties projekto, įgyvendinant ES III energetikos paketą Lietuvoje, vertinant atominės energetikos plėtros galimybes bei kituose. Pagrindinės Dariaus energetikos interesų sritys – gamtinių dujų, elektros ir atominės energetikos sektoriai. Jis taip pat specializuojasi konkurencijos teisės ir valstybės pagalbos srityse, šiuo metu konkurencijos teisės tema baigia rengti disertaciją Vilniaus universiteto Teisės fakultete.